Съдържание

КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИИ ЗА ДОКТОРАНТСКИ/ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОГРАМИ ПРЕЗ АКАДЕМИЧНАТА 2014-2015 година

Държавната фондация за стипендии - Гърция /I.K.Y./ обявява конкурс за 10 стипендии за докторантски/изследователски програми през академичната 2014-2015 г., отнасящи се за чуждестранни граждани.

Стипендиите обхващат следните възможности за обучение:

  1. Докторантура - за период от 1 до 3 години;
  2. След докторантски изследвания - от 6 месеца до 2 години;

Кандидатите самостоятелно изпращат необходимите документи за участие в програмите по електронен път - до фондацията или до Консулската служба на Посолството на Гърция в София или Генералното консулство на Гърция в Пловдив в срок най-късно до 16 юни 2014 г.

Повече информация за условията за участие в конкурса и формуляр за участие може да бъде намерена на следния адрес: http://www.iky.gr.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам