Съдържание

ФОНДАЦИЯ "ЙОРДАН КАМДЖАЛОВ" ОБЯВЯВА V ЕЖЕГОДЕН КОНКУРС ЗА ИНСТРУМЕНТАЛИСТИ, ПЕВЦИ, КОМПОЗИТОРИ И ДИРИГЕНТИ

Фондация "Йордан Камджалов" има за цел откриване, подпомагане и съдействие за развитието и реализацията на млади български дарования. Ежегодно провежда конкурс за инструменталисти, певци, композитори и диригенти и предоставя възможности за финансиране на участия в международни конкурси, майсторски класове, академии, фестивали и концертни изяви. Подкрепата на млади творци с потенциал за истински принос към изкуството е социалната визия на диригента Йордан Камджалов за дейна съпричастност към каузата на българската култура.

Фондация "Йордан Камджалов" подпомага млади български творци.

V ЕЖЕГОДЕН КОНКУРС ЗА ИНСТРУМЕНТАЛИСТИ, ПЕВЦИ, КОМПОЗИТОРИ И ДИРИГЕНТИ

Фондацията предлага:

  • Финансиране на участие в образователни форми в страната и чужбина
  • Финансиране на участие в международни конкурси и фестивали
  • Изява на международна сцена

Начините за подпомагане са строго индивидуални и в зависимост от спецификите и нуждите на кандидатите.

Условия за участие:

  • Инструменталисти и певци – до 30 г. родени след 1.06.1985
  • Композитори и диригенти – до 40 г. родени след 1.06.1975

Материали за участие:

  • Запис на две творби по избор за композитори и 2 партитури
  • Творческа автобиография със снимка, телефон и e-mail
  • Мотивационно писмо

Кандидатстване:

Препоръчваме кандидатстване on-line.

За повече информация: http://www.kamdzhalov.com
тел.: 0897 436 316 / понеделник - петък 9.00 - 11.00

 

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам