Съдържание

КОНКУРСИ

КОНКУРС за длъжността „държавен експерт” в сектор „Финансова верификация“, отдел „Верификация“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 29.09.2017 г. включително.

КОНКУРС за длъжността „главен експерт” в сектор „Финансова верификация“, отдел „Верификация“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 29.09.2017 г. включително.

КОНКУРС за длъжността „главен експерт” в отдел „Управление на риска и контрол“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 29.09.2017 г. включително.

КОНКУРС за длъжността „главен експерт” в отдел „Управление на риска и контрол“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 29.09.2017 г. включително.

КОНКУРС  за длъжността „главен експерт” в отдел „Финансово планиране, счетоводна отчетност и плащания“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 29.09.2017 г. включително.

КОНКУРС за длъжността „главен експерт” в отдел „Програмиране и договаряне“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ в Министерството на образованието и науката.

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 25.09.2017 г. включително.

КОНКУРС за длъжността „старши експерт” в отдел „Наблюдение и оценка“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ в Министерството на образованието и науката.

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 25.09.2017 г. включително.

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по анализ на информацията” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионално управление на образованието – Шумен

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 21.09.2017 г. включително.

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по информационно осигуряване” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионално управление на образованието – Шумен

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 21.09.2017 г. включително.    

КОНКУРС за длъжността „младши експерт”, отдел „Обществени поръчки и плащания“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“ в Министерството на образованието и науката

Повече инормация 

Краен срок за подаване на документи – 18.09.2017 г. включително.

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по приобщаващо образование” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Пловдив

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 14.09.2017 г. включително

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по приобщаващо образование”  в отдел „Организационно методическа дейност и контрол“, Регионално управление на образованието – Пловдив

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по приобщаващо образование” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Разград

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 14.09.2017 г. включително

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по приобщаващо образование” отдел „Организационно-методическа дейност и контрол ”, Регионално управление на образованието – Разград

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по приобщаващо образование” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Добрич

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 14.09.2017 г. включително

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати  за длъжността „старши експерт по приобщаващо образование”, отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” (ОМДК), Регионално управление на образованието (РУО) – Добрич      

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по приобщаващо образование” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – София - регион

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 14.09.2017 г. включително.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати  за длъжността „старши експерт по приобщаващо образование”,  отдел ОМДК, Регионално управление на образованието – София-регион       

КОНКУРС за длъжността „главен експерт” в отдел „Счетоводство“, дирекция „Стопански и счетоводни дейности“ в Министерството на образованието и науката

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 11.09.2017 г. включително

СПИСЪК на допуснатите кандидати и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността „главен експерт” в отдел „Счетоводство“, дирекция „Стопански и счетоводни дейности“ в Министерството на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „началник на регионално управление на образованието”, Регионално управление на образованието – Видин

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 11.09.2017 г. включително

СПИСЪК на допуснатите кандидати и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността „началник на регионално управление на образованието”, Регионално управление на образованието - Видин

КОНКУРС за длъжността „началник на регионално управление на образованието”, Регионално управление на образованието – Разград

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 11.09.2017 г. включително

СПИСЪК на допуснатите кандидати и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността „началник на регионално управление на образованието”, Регионално управление на образованието - Разград

КОНКУРС за длъжността „началник на регионално управление на образованието”, Регионално управление на образованието – София-регион

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 11.09.2017 г. включително

СПИСЪК на допуснатите кандидати и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността „началник на регионално управление на образованието”, Регионално управление на образованието – София-регион

КОНКУРС за длъжността „началник на регионално управление на образованието”, Регионално управление на образованието – Търговище

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 11.09.2017 г. включително

СПИСЪК на допуснатите кандидати и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността „началник на регионално управление на образованието”, Регионално управление на образованието – Търговище

КОНКУРС за длъжността „началник на регионално управление на образованието”, Регионално управление на образованието – Хасково

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 11.09.2017 г. включително

СПИСЪК на допуснатите кандидати и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността „началник на регионално управление на образованието”, Регионално управление на образованието – Хасково

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по български език и литература” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Кюстендил

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 11.09.2017 г. включително

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по български език и литература” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Кюстендил

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по математика” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Варна

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 04.09.2017 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по математика”, отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на  образованието – Варна

КОНКУРС за длъжността „младши експерт”, отдел „Финансово планиране, счетоводна отчетност и плащания“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ в Министерството на образованието и науката

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 25.08.2017 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите кандидати и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за „младши експерт”, отдел „Финансово планиране, счетоводна отчетност и плащания“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“

КОНКУРС за длъжността „главен експерт” в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ в Министерството на образованието и науката

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 25.08.2017 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите кандидати и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за „главен експерт” в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ (СПУО) в Министерството на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „главен експерт” в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ в Министерството на образованието и науката

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 25.08.2017 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите кандидати и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността „главен експерт” в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ (СПУО) в Министерството на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „директор на дирекция”, дирекция „Наука“ в Министерството на образованието и науката

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 24.08.2017 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати, подали заявление за участие в конкурс за длъжността „директор на дирекция”, дирекция „Наука“ в Министерство на образованието и науката

Конкурс за длъжността „старши експерт по информатика и информационни технологии” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – София - град

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 24.08.2017 г. включително

Със Заповед № РД 09-4235/29.08.2017 Г. КОНКУРСНАТА ПРОЦЕДУРА Е ПРЕКРАТЕНА, поради липса на постъпили заявления за участие в обявената конкурсна процедура в срока за подаване на документи.

КОНКУРС за длъжността „главен експерт” в отдел „Политики за стратегическо развитие“, дирекция „Политики за стратегическо развитие и информационно осигуряване ” в Министерството на образованието и науката

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 21.08.2017 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите кандидати и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността „главен експерт” в отдел „Политики за стратегическо развитие“ (ПСР), дирекция „Политики за стратегическо развитие и информационно осигуряване” (ПСРИО) в Министерство на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „старши експерт” в отдел „Политики за стратегическо развитие“, дирекция „Политики за стратегическо развитие и информационно осигуряване” в Министерството на образованието и науката

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 21.08.2017 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите кандидати и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността „старши експерт” в отдел „Политики за стратегическо развитие“ (ПСР), дирекция „Политики за стратегическо развитие и информационно осигуряване” (ПСРИО) в Министерство на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по чужд език и по майчин език” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието - Велико Търново

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 18.08.2017 г. включително

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по чужд език и по майчин език” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието - Велико Търново

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по български език и литература” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Велико Търново

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 18.08.2017 г. включително

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността  „старши експерт по български език и литература” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Велико Търново

КОНКУРС за длъжността „юрисконсулт” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“, Регионално управление на образованието – Кърджали.

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 18.08.2017 г. включително.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „юрисконсулт”,  отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”,  Регионално управление на образованието –  Кърджали

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по организация на средното образование” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Пловдив

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 17.08.2017 г. включително

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по организация на средното образование” в отдел „Организационно методическа дейност и контрол“, Регионално управление на образованието – Пловдив

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по физическо възпитание и спорт” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“, Регионално управление на образованието – София-регион

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 14.08.2017 г. включително

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по физическо възпитание и спорт”,  отдел ОМДК, Регионално управление на образованието – София-регион

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по организация на средното образование” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Силистра

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 14.08.2017 г. включително.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „ старши експерт по организация на средното образование ”,  отдел „ Организационно – методическа дейност и контрол ”, Регионално управление на  образованието –  Силистра

Процедура за мобилност за длъжността „Главен експерт“ в отдел „Програмиране и договаряне“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ в Министерството на образованието и науката. (Процедурата е приложима само за държавни служители, чийто срок за изпитване е изтекъл и отговарят на условията за заемане на длъжността)

Повече информация

Срок за подаване на документи от 04.08.2017 г. до 14.08.2017 г. вкл.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати, участвали в процедура за мобилност по реда на чл. 81а от ЗДСл за заемане на длъжността „Главен експерт“ в отдел „Програмиране и договаряне“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ (ГД СФМОП) в Министерството на образованието и науката

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ от провеждане на подбор по реда на чл. 81а от ЗДСл за заемане на длъжността „Главен експерт“ в отдел „Програмиране и договаряне“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ (ГД СФМОП) в Министерството на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по организация на средното образование” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Кюстендил

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 10.08.2017 г. включително

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността „старши експерт по организация на средното образование” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Кюстендил

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по предучилищно образование” в отдел Организационно–методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Враца 

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 28.07.2017 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по предучилищно образование” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Враца

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по български език и литература” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Благоевград

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 27.07.2017 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по български език и литература” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Благоевград

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по математика” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Благоевград

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 27.07.2017 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по математика” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Благоевград

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по организация на средното образование” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Благоевград

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 27.07.2017 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по организация на средното образование” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Благоевград

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по приобщаващо образование” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Бургас

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 17.07.2017 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по приобщаващо образование”,  отдел  „Организационно- методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Бургас

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по информатика и информационни технологии” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Бургас

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – до 17.07.2017 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по информатика и информационни технологии”, отдел  „Организационно- методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Бургас

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по български език и литература” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Бургас

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 17.07.2017 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по български език и литература”, отдел  „Организационно- методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Бургас

КОНКУРС за длъжността „старши експерт за обучението в начален етап” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Плевен

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 17.07.2017 г. включително

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по анализ на информацията” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионално управление на образованието – Плевен

Повече информация
    
Краен срок за подаване на документи – 13.07.2017 г. включително

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по анализ на информацията”, отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионално управление на образованието – Плевен

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по информационно осигуряване” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионално управление на образованието – София-град

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 13.07.2017 г. включително

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по информационно осигуряване”  в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване” Регионално управление на образованието – София – град

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по предучилищно образование” в отдел Организационно–методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Кърджали

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 10.07.2017 г. включително

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по български език и литература” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Перник

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 10.07.2017 г. включително.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността длъжността „Старши експерт по български език и литература” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Перник  

 

КОНКУРС за длъжността „главен юрисконсулт” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионално управление на образованието – София град

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 26.06.2017 г. включително.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „главен юрисконсулт” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионално управление на образованието – София-град

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по анализ на информацията” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионално управление на образованието – София - град

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 26.06.2017 г. включително.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по анализ на информацията” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионално управление на образованието – София-град

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по финансово осигуряване” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионално управление на образованието – София - град

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 26.06.2017 г. включително.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по финансово осигуряване” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионално управление на образованието – София – град

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по природни науки и екология” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – София - град

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 26.06.2017 г. включително.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по природни науки и екология” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” Регионално управление на  образованието – София-град

КОНКУРС за длъжността „началник на отдел „Политики за стратегическо развитие“, дирекция „Политики за стратегическо развитие и информационно осигуряване“ в Министерството на образованието и науката

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 26.06.2017 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите кандидати и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността „началник на отдел”, отдел „Политики за стратегическо развитие“, дирекция „Политики за стратегическо развитие и информационно осигуряване“ в Министерството на образованието и науката

Процедура за мобилност за длъжността „Държавен експерт“ в отдел „Наблюдение и оценка“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ (ГД СФМОП) в Министерството на образованието и науката. (Процедурата е приложима само за държавни служители, чийто срок за изпитване е изтекъл и отговарят на условията за заемане на длъжността)

Повече информация

Срок за подаване на документи от 14.06.2017 г. до 26.06.2017 г. вкл.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати, участвали в процедура за мобилност по реда на чл. 81а от ЗДСл за заемане на длъжността „Държавен експерт“ в отдел „Наблюдение и оценка“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ в Министерството на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „началник на отдел”, отдел „Информационно осигуряване“, дирекция „Политики за стратегическо развитие и информационно обслужване“ в Министерството на образованието и науката

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 23.06.2017 г. включително

СПИСЪК на допуснатите кандидати и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността „началник на отдел”, отдел „Информационно осигуряване“, дирекция „Политики за стратегическо развитие и информационно обслужване“ в Министерството на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „началник на отдел „Разработване и актуализиране на нормативни документи и програми“, дирекция „Висше образование“ в Министерството на образованието и науката.

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 19.06.2017 г. включително.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати, подали заявление за участие в конкурс за длъжността „началник на отдел” в отдел „Разработване и актуализиране на нормативни документи и програми“ (РАНДП), дирекция „Висше образование” (ВО) в Министерство на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по информационно осигуряване” в отдел „Административно-правно, финансово-стопански и информационно обслужване”, Регионално управление на образованието – Добрич

Повече информация

Краен срок – 19.06.2017 г. вкл.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по информационно осигуряване”, отдел „Административно-правно, финансово-стопански и информационно обслужване” (АПФСИО),
Регионално управление на образованието (РУО) – Добрич
    

КОНКУРС за длъжността „главен експерт” в отдел „Управление на риска и контрол“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ в Министерството на образованието и науката

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 16.06.2017 г. включително.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността „главен експерт“ в отдел „Управление на риска и контрол”, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“, Министерство на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по приобщаващо образование” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Перник

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 15.06.2017 г. включително.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Старши експерт по приобщаващо образование” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Перник

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по финансово осигуряване” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионално управление на образованието – Бургас

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 15.06.2017 г. включително.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността “ старши експерт по финансово осигуряване ”, отдел “Административно – правно, финансово – стопанско и информационно обслужване”,  Регионално управление на образованието – Бургас

КОНКУРС за длъжността „главен експерт” в дирекция „Връзки с обществеността“ в Министерството на образованието и науката

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 05.06.2017 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите кандидати и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността „главен експерт” в дирекция „Връзки с обществеността“, Министерство на образованието и науката

Процедура за мобилност, за длъжността „директор на дирекция“, дирекция „Учебници и училищна документация“ в Министерството на образованието и науката. (Процедурата е приложима само за държавни служители, чийто срок за изпитване е изтекъл и отговарят на условията за нейното заемане)

Повече информация

Срок за подаване на документи от 15.05.2017 г. до 25.05.2017 г. включително.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати, участвали в процедура за мобилност по реда на чл. 81а от ЗДСл за заемане на длъжността „директор на дирекция“, дирекция „Учебници и училищна документация“ в Министерството на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността длъжността „старши експерт” в сектор „Техническа верификация,“отдел „Верификация“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми ”в Министерството на образованието и науката

Повече информация    

Краен срок за подаване на документи – 15.05.2017 г. включително.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за конкурс за длъжността „старши експерт” в сектор „Техническа верификация“, отдел „Верификация“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“, Министерство на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „главен вътрешен одитор” в отдел „Вътрешен одит на разпоредители с бюджет“, Звено за вътрешен одит в Министерството на образованието и науката

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 02.05.2017 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите кандидати и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността „главен вътрешен одитор” в отдел „Вътрешен одит на разпоредители с бюджет“, Звено за вътрешен одит (ЗВО) в Министерството на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „главен експерт” в дирекция „Професионално образование и обучение” в Министерството на образованието и науката

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 02.05.2017 г. включително.

Списък на допуснатите кандидати, подали заявление за участие в конкурс за длъжността „главен експерт” в дирекция „Професионално образование и обучение” в Министерството на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „главен експерт” в дирекция „Професионално образование и обучение” в Министерството на образованието и науката

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 02.05.2017 г. включително.

Списък на допуснатите кандидати, подали заявление за участие в конкурс за длъжността „главен експерт” в дирекция „Професионално образование и обучение” в Министерството на образованието и науката

Процедура за мобилност за длъжността „Държавен експерт“ в отдел „Управление на риска и контрол“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ (ГД СФМОП) в Министерството на образованието и науката. (Процедурата е приложима само за държавни служители, чийто срок за изпитване е изтекъл и отговарят на условията за заемане на длъжността)

Повече информация

Срок за подаване на документи от 13.04.2017 г. до 24.04.2017 г. включително.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати, участвали в процедура за мобилност по реда на чл. 81а от ЗДСл за заемане на длъжността „Държавен експерт“ в отдел „Управление на риска и контрол“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ в Министерството на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „младши експерт” в отдел „Програмиране и договаряне“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ в Министерството на образованието и науката.

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 24.04.2017 г. включително.

Списък на допуснатите кандидати, подали заявление за участие в конкурс за длъжността „младши експерт” в отдел „Програмиране и договаряне“, ГД СФМОП в Министерството на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по математика” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Варна

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 20.04.2017 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по математика”, отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на  образованието – Варна

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по математика” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Ямбол

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 20.04.2017 г. включително.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по математика” отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Ямбол

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по математика” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – София - град

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 20.04.2017 г. включително.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Старши експерт по математика” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” Регионално управление на  образованието – София-град

Процедура за мобилност за длъжността „Главен експерт“ в сектор „Финансова верификация“, отдел „Верификация“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ в Министерството на образованието и науката. (Процедурата е приложима само за държавни служители, чийто срок за изпитване е изтекъл и отговарят на условията за заемане на длъжността)

Повече информация

Срок за подаване на документи от 10.04.2017 г. до 20.04.2017 г. вкл.

Процедурата е приложима само за държавни служители, чийто срок за изпитване е изтекъл и отговарят на условията за заемане на длъжността.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати, участвали в процедура за мобилност по реда на чл. 81а от ЗДСл за заемане на длъжността „главен експерт“ в сектор „Финансова верификация“, отдел „Верификация“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ (ГД СФМОП)

КОНКУРС за длъжността „младши експерт” в отдел „Координация и контрол”, дирекция „Висше образование“, Министерство на образованието и науката (МОН).

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 18.04.2017 г. включително.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ,  подали заявление за участие в конкурс за длъжността „младши експерт” в отдел „Координация и контрол“, дирекция „Висше образование” в Министерството на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по анализ на информацията” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионално управление на образованието – Бургас

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 18.04.2017 г. включително.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността “старши експерт по анализ на информацията”, отдел “Административно – правно, финансово – стопанско и информационно обслужване”,  Регионално управление на образованието – Бургас

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по анализ на информацията” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионално управление на образованието – Монтана

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 18.04.2017 г. включително.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по анализ на информацията” отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионално управление на образованието – Монтана

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по анализ на информацията” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионално управление на образованието – Благоевград

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 18.04.2017 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по анализ на информацията” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационна обслужване“, Регионално управление на образованието – Благоевград

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по математика” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Добрич.

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 13.04.2017 г. включително.

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по математика” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Видин

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 13.04.2017 г. включително.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по математика“ в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ Регионално управление на образованието – Видин

КОНКУРС за длъжността „началник на отдел” отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” (ОМДК), Регионално управление на образованието – Бургас.

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 10.04.2017 г. включително.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „началник на отдел” отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Бургас

КОНКУРС за длъжността „директор на дирекция”, дирекция „Учебници и училищна документация“ в Министерството на образованието и науката.

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 06.04.2017 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите кандидати, подали заявление за участие в конкурс за длъжността „директор” в дирекция „Учебници и училищна документация” (УУД) в Министерство на образованието и наука

Процедура за мобилност за длъжността „Държавен експерт“ в отдел „Наблюдение и оценка“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ в Министерството на образованието и науката.

Повече информация

Срок за подаване на документи от 24.03.2017 г. до 03.04.2017 г. вкл.

Процедурата е приложима само за държавни служители, чийто срок за изпитване е изтекъл и отговарят на условията за нейното заемане.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати, участвали в процедура за мобилност по реда на чл. 81а от ЗДСл за заемане на длъжността „Държавен експерт“ в отдел „Наблюдение и оценка“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ в Министерството на образованието и науката

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ от провеждане на подбор по реда на чл. 81а от ЗДСл за заемане на длъжността „Държавен експерт“ в отдел „Наблюдение и оценка“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ в Министерството на образованието и науката

Процедура за мобилност, за длъжността „Главен експерт“ в отдел „Стопански дейности, управление при кризи и отбранително-мобилизационна подготовка“, дирекция „Стопански и счетоводни дейности“ в Министерството на образованието и науката.

Повече информация

Срок за подаване на документи от 20.03.2017 г. до 30.03.2017 г. вкл.

Процедурата е приложима само за държавни служители, чийто срок за изпитване е изтекъл и отговарят на условията за нейното заемане.

СПИСЪК на допуснатите кандидати по документи, участвали в процедура за мобилност по реда на чл. 81а от ЗДСл за заемане на длъжността „Главен експерт“ в отдел „Стопански дейности, управление при кризи и ОМП“, дирекция „Стопански и счетоводни дейности“

РЕЗУЛТАТИ от провеждане на подбор по реда на чл. 81а от ЗДСл за заемане на длъжността „Главен експерт“ в отдел „Стопански дейности, управление при кризи и ОМП“, дирекция „Стопански и счетоводни дейности“

КОНКУРС за длъжността „главен експерт” в отдел „Програмиране и договаряне“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 24.03.2017 г. включително.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ, подали заявление за участие в конкурс за длъжността „главен експерт” в отдел „Програмиране и договаряне“ (ПД), Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” (ГД СФМОП) в Министерство на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „старши експерт” в отдел „Информационно осигуряване“, дирекция „Политики за стратегическо развитие и информационно осигуряване ” в Министерството на образованието и науката

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 24.03.2017 г. включително

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ, подали заявление за участие в конкурс за длъжността „старши експерт” в отдел „Информационно осигуряване“ (ИО) в дирекция „Политики за стратегическо развитие и информационно осигуряване“ (ПСРИО), в Министерство на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „началник на отдел” отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” (ОМДК), Регионално управление на образованието – Шумен

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 20.03.2017 г. включително.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „началник на отдел” отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”,Регионално управление на образованието – Шумен

КОНКУРС за длъжността „началник на отдел” отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” (ОМДК), Регионално управление на образованието – Плевен

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 20.03.2017 г. включително.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „началник на отдел” отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Плевен

КОНКУРС за длъжността „началник на отдел” отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” (ОМДК), Регионално управление на образованието – Видин

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 20.03.2017 г. включително.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „началник на отдел“ отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ - Регионално управление на образованието – Видин

КОНКУРС за длъжността „главен експерт” в отдел „Подбор, обучение и оценяване“, дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване“ в Министерството на образованието и науката

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 20.03.2017 г. включително.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ, подали заявление за участие в конкурс за длъжността „главен експерт” в отдел „Подбор, обучение и оценяване“ (ПОО), дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване” (ЧРАО) в Министерство на образованието и науката

Процедура за мобилност, за длъжността „Главен секретар“ в Министерството на образованието и науката.

Повече информация

Срок за подаване на документи от 27.02.2017 г. до 09.03.2017 г. вкл.

Процедурата е приложима само за държавни служители, чийто срок за изпитване е изтекъл и отговарят на условията за нейното заемане.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати, участващи в процедура за мобилност по реда на чл. 81а от ЗДСл за заемане на длъжността „главен секретар“ в Министерството на образованието и науката (МОН)

КОНКУРС за длъжността „главен експерт” в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование” в Министерството на образованието и науката

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 24.02.2017 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „главен експерт” в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование” в Министерството на образованието и науката

Уважаеми участници в конкурса,

Уведомяваме Ви, че поради служебна ангажираност на председателя на конкурсната комисия за длъжността „главен експерт” в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование” в Министерството на образованието и науката, датата за провеждане на теста и интервюто се отлага за 21 март (вторник) 2017 г.  като часът и мястото остават непроменени.

Предварително се извиняваме за причиненото неудобство.

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по математика” в отдел „Инспектиране и организационно–методическа дейност”, Регионално управление на образованието – София - град

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 09.02.2017 г. включително

Конкурсната процедура се прекратява със заповед № РД09-1700/21.02.2017 г. поради липса на постъпили заявления за участие в обявената конкурсна процедура в срока за подаване на документи.

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по предучилищно възпитание” в отдел „Инспектиране и организационно–методическа дейност”, Регионално управление на образованието – София - град

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 09.02.2017 г. включително

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Старши експерт по предучилищно възпитание”
в отдел „Инспектиране и организационно–методическа дейност” Регионално управление на  образованието – София град

КОНКУРС за длъжността „началник на отдел” отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване” (АПФСИО), Регионално управление на образованието – Варна

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 09.02.2017 г. включително

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „началник на отдел”, отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване ”, Регионално управление на  образованието – Варна

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по обществени науки и гражданско образование” в отдел „Инспектиране и организационно–методическа дейност”, Регионално управление на образованието – Благоевград

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 06.02.2017 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по обществени науки и гражданско образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионално управление на образованието – Благоевград

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по обществени науки и гражданско образование” в отдел „Инспектиране и организационно–методическа дейност”, Регионално управление на образованието – Ловеч

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 06.02.2017 г. включително

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по обществени науки и гражданско образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионално управление на образованието – Ловеч

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по обществени науки и гражданско образование” в отдел „Инспектиране и организационно–методическа дейност”, Регионално управление на образованието – София-регион

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 06.02.2017 г. включително

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по обществени науки и гражданско образование”, отдел ИОМД, Регионално управление на образованието – София-регион

Министерството на образованието и науката обявява подбор за длъжността

„Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми” – 1 щ. бр. в отдел „Външни европейски програми”, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ (ГД СФМОП) съгласно Заповед № РД 09-980 от 24.01.2017 г. на министъра на образованието и науката

Срок за приемане на документи до 6 февруари 2017 г. вкл.
Дата на публикуване 25.1.2017 г.

КОНКУРС за длъжността „главен експерт” в дирекция „Учебници и училищна документация“ (УУД), Министерство на образованието и науката (МОН).

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 02.02.2017 г. включително.


СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността „главен експерт” в дирекция „Учебници и училищна документация“, Министерство на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „старши експерт” в отдел „Административно обслужване и секретариат“, дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване“ в Министерството на образованието и науката

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 30.01.2017 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите кандидати и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността „старши експерт” в отдел „Административно обслужване и секретариат“, дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване“ в Министерството на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „младши експерт” в отдел „Планиране на бюджета”, дирекция „Финанси“, Министерство на образованието и науката (МОН)

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 30.01.2017 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността „младши експерт” в отдел „Планиране на бюджета“, дирекция „Финанси“, Министерство на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по чуждоезиково обучение” в отдел „Инспектиране и  организационно-методическа дейност”, Регионално управление на образованието – Плевен

Повече информация

Краен срок – 26.01.2017 г. вкл.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по чуждоезиково обучение”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионално управление на образованието –  Плевен

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по начално образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионално управление на образованието – Плевен

Повече информация
    
Краен срок – 26.01.2017 г. вкл.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по начално образование”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионално управление на образованието –  Плевен

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по приобщаващо образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионално управление на образованието – Благоевград

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 23.01.2017 г. включително

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по приобщаващо образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионално управление на образованието – Благоевград

КОНКУРС за длъжността „старши експерт-човешки ресурси” в отдел „Административно-правно, финансово стопанско и информационно обслужване”, Регионално управление на образованието – Кърджали

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 23.01.2017 г. включително

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт – човешки ресурси”, отдел „Административно-правно, финансово стопанско и информационно обслужване”, Регионално управление на образованието –  Кърджали

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по чуждоезиково обучение и по майчин език” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионално управление на образованието – Кърджали

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 23.01.2017 г. включително

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по чуждоезиково обучение и по майчин език”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”,  Регионално управление на образованието –  Кърджали  

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по приобщаващо образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионално управление на образованието – Кърджали

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 23.01.2017 г. включително

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по приобщаващо образование”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионално управление на образованието –  Кърджали     

КОНКУРС за длъжността „старши експерт за квалификация на педагогическите специалисти ” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионално управление на образованието – Кърджали

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 23.01.2017 г. включително

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт за квалификация на педагогическите специалисти”,  отдел „Инспектиране и организационно- методическа дейност”, Регионално управление на образованието –  Кърджали     

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по приобщаващо образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионално управление на образованието – Варна

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 23.01.2017 г. включително

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по приобщаващо образование”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност ”, Регионално управление на  образованието – Варна

Министерството на образованието и науката обявява процедура за мобилност

за длъжността „главен експерт”, отдел „Информационно осигуряване“ (ИО), дирекция „Политики за стратегическо развитие и информационно осигуряване“ (ПСРИО).

Срок за подаване на документи от 12.12.2016 г. до 22.12.2016 г. вкл.
Дата на публикуване 12.12.2016 г.

КОНКУРС за длъжността „главен експерт” в отдел „Стопански дейности, управление при кризи и отбранително-мобилизационна подготовка”, дирекция „Стопански и счетоводни дейности“, Министерство на образованието и науката

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 22.12.2016 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността „главен експерт” в отдел „Стопански дейности, управление при кризи и отбранително-мобилизационна подготовка“, дирекция „Стопански и счетоводни дейности“, Министерство на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „старши експерт” в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, Министерство на образованието и науката (МОН).

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 19.12.2016 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснати кандидати, подали заявление за участие в конкурс за длъжността „старши експерт” в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа” (ОБГУМ) в Министерство на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „младши експерт” в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, Министерство на образованието и науката (МОН)

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 16.12.2016 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснати кандидати подали заявление за участие в конкурс за длъжността „младши експерт” в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа” (ОБГУМ) в Министерство на образованието и науката

Министерството на образованието и науката обявява процедура за мобилност

за длъжността „старши експерт по организация на средното образование”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност (ИОМД), Регионално управление на образованието (РУО) - Разград

Срок за подаване на документи от  01.12.2016 г. до 12.12.2016 г. вкл.

КОНКУРС за длъжността „младши експерт” в отдел „Политики за стратегическо развитие”, дирекция „Политики за стратегическо развитие и информационно осигуряване“, Министерство на образованието и науката (МОН).

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 12.12.2016 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „младши експерт" в отдел „Политики за стратегическо развитие” в дирекция "Политики за стратегическо развитие и информационно осигуряване" на МОН

КОНКУРС за длъжността „младши експерт” в отдел „Външни европейски програми“ (ВЕП), Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ (ГД СФМОП) в Министерството на образованието и науката (МОН).

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 09.12.2016 г. включително.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ, подали заявление за участие в конкурс за длъжността „младши експерт” в отдел „Външни европейски програми”, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” (ГД СФМОП), Министерство на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „главен експерт” в сектор „Финансова верификация“, отдел „Верификация”, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“, Министерство на образованието и науката

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 08.12.2016 г. включително

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността „главен експерт“ в сектор „Финансова верификация“, отдел „Верификация“, главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“, Министерство на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „старши експерт” в сектор „Техническа верификация“, отдел „Верификация”, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“, Министерство на образованието и науката

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 08.12.2016 г. включително

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за конкурс за длъжността „старши експерт” в сектор „Техническа верификация“, отдел „Верификация“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“, Министерство на образованието и науката

Министерството на образованието и науката обявява процедура за мобилност

за длъжността „главен експерт“ в сектор „Финансова верификация“, отдел „Верификация“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“.

Срок за подаване на документи от 25.11.2016 г. до 05.12.2016 г. вкл.
Дата на публикуване 25.11.2016 г.

КОНКУРС за длъжността „финансов контрольор” в Министерството на образованието и науката (МОН).

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 06.12.2016г. включително.

СПИСЪК на допуснатите кандидати подали заявление за участие в конкурс за длъжността „финансов контрольор” – една щатна бройка в Министерството на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „финансов контрольор” в Министерството на образованието и науката (МОН).

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 06.12.2016г. включително.

СПИСЪК на допуснатите кандидати подали заявление за участие в конкурс за длъжността „финансов контрольор” – две щатни бройки в Министерството на образованието и науката

Министерството на образованието и науката обявява подбор за длъжността

„Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми” – 1 щ. бр. в отдел „Програмиране и договаряне”, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ (ГД СФМОП)
съгласно Заповед № РД 09-1911 от 23.11.2016 г. на министъра на образованието и науката

Срок за събиране на заявления от 25.11.2016 г. до 05.12.2016 г.
Дата на публикуване 25.11.2016 г.

Министерството на образованието и науката обявява подбор за длъжността

„Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми” – 1 щ. бр. в отдел „Финансово планиране, счетоводна отчетност и плащания”, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ (ГД СФМОП) съгласно Заповед № РД 09-1913 от 23.11.2016 г. на министъра на образованието и науката

Резултати от проведеното събеседване
във връзка с подбора за длъжността „старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми”  в отдел „Финансово планиране, счетоводна отчетност и плащания“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“,  Министерство на образованието и науката

Срок за събиране на заявления от 25.11.2016 г. до 05.12.2016 г.
Дата на публикуване 25.11.2016 г.

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по приобщаващо образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионално управление на образованието – София - град

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 05.12.2016 г. включително

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Старши експерт по приобщаващо образование”
в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионално управление на  образованието – София град

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по приобщаващо образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионално управление на образованието – Благоевград

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 05.12.2016 г. включително

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по приобщаващо образование”
в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионално управление на образованието – Благоевград

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по приобщаващо образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионално управление на образованието – Варна

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 05.12.2016 г. включително

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по приобщаващо образование”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност ”, Регионално управление на  образованието – Варна

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по информационно осигуряване” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионално управление на образованието – Габрово

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 28.11.2016 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по информационно осигуряване“ в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионално управление на образованието – Габрово

Министерството на образованието и науката обявява подбор за длъжността

„Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми” – 1 щ. бр. в отдел „Външни европейски програми”, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ (ГД СФМОП) съгласно Заповед № РД 09-1854 от 16.11.2016 г. на министъра на образованието и науката

Срок за събиране на заявления от 18.11.2016 г. до 28.11.2016 г.
Дата на публикуване 18.11.2016 г.

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по физическо възпитание и спорт” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионално управление на образованието – Враца

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 21.11.2016 г. включително.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Старши експерт по физическо възпитание и спорт ” отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионално управление на образованието – Враца

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по начално образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионално управление на образованието – Плевен

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 21.11.2016 г. включително.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „  старши експерт по начално образование” отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионално управление на образованието – Плевен

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по начално образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионално управление на образованието – Добрич

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 21.11.2016 г. включително.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по начално образование”,  отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност” (ИОМД), Регионално управление на  образованието (РУО) – Добрич      

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по физическо възпитание и спорт” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионално управление на образованието – Благоевград

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 21.11.2016 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по физическо възпитание и спорт” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионално управление на образованието – Благоевград

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по начално образование” в отдел „Инспектиране и организационно- методическа дейност”, Регионално управление на образованието – Благоевград

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 21.11.2016 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по начално образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионално управление на образованието – Благоевград

КОНКУРС за длъжността „младши експерт” в отдел „Координация и контрол”, дирекция „Висше образование“, Министерство на образованието и науката (МОН)

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 21.11.2016 г. включително.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ подали заявление за участие в конкурс за длъжността „младши експерт” в отдел „Координация и контрол“ (КК), дирекция „Висше образование” (ВО) в Министерство на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по български език и литература” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионално управление на образованието – София-регион

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 21.11.2016 г. включително.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по български език и литература”,  отдел ИОМД, Регионално управление на образованието – София-регион

КОНКУРС за длъжността „старши експерт” в отдел „Назначаване, заплащане и процесуално представителство“, дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване“ в Министерството на образованието и науката

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 18.11.2016 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите кандидати, подали заявление за участие в конкурс за длъжността „старши експерт” в отдел „Назначаване, заплащане и процесуално представителство“, дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване“ в Министерството на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по български език и литература” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионално управление на образованието – Враца

Повече информация

Краен срок – 17.11.2016 г. вкл.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Старши експерт по български език и литература” отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионално управление на образованието – Враца

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по професионално образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионално управление на образованието – Враца 

Повече информация

Краен срок – 17.11.2016 г. вкл.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по професионално образование” отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионално управление на образованието – Враца

КОНКУРС за длъжността „главен вътрешен одитор” в отдел „Вътрешен одит на разпоредители с бюджет“, Звено за вътрешен одит, Министерство на образованието и науката

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 17.11.2016 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите кандидати за длъжността „главен вътрешен одитор” в отдел „Вътрешен одит на разпоредители с бюджет“, Звено за вътрешен одит, Министерство на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по организация на средното образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионално управление на образованието – Варна

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 11.11.2016 г.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по организация на средното образование”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност ”, Регионално управление на  образованието – Варна

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по организация на средното образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионално управление на образованието – Ловеч

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 11.11.2016 г.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по организация на средното образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионално управление на образованието – Ловеч

КОНКУРС за длъжността „старши експерт” в отдел „Координация, деловодство и архив“, дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване” (ЧРАО) в Министерството на образованието и науката

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 11 ноември 2016 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт” в отдел „Координация, деловодство и архив“ (КДА), дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване” (ЧРАО) в Министерство на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „директор на дирекция”, дирекция „Професионално образование и обучение“ (ПОО), Министерство на образованието и науката (МОН)

Повече информация   

Краен срок за подаване на документи – 10.11.2016 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността „директор на дирекция”, дирекция „Професионално образование и обучение“ в Министерство на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по природни науки и екология” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионално управление на образованието – София-регион

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 31.10.2016 г.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по природни науки и екология”, отдел ИОМД, Регионално управление на образованието – София-регион

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по природни науки и екология” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионално управление на образованието – Велико Търново

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 31.10.2016 г.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността „старши експерт по природни науки и екология” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионално управление на образованието – Велико Търново

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по природни науки и екология” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионално управление на образованието – Стара Загора

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 31.10.2016 г.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по природни науки и екология” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионално управление на образованието – Стара Загора

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по природни науки и екология” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионално управление на образованието – Варна

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 31.10.2016 г.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по природни науки и екология”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност ”, Регионално управление на образованието – Варна

KОНКУРС за длъжността „началник на регионално управление на образованието”, Регионално управление на образованието (РУО) – Добрич

Повече информация

Краен срок – 27.10.2016 г. вкл.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „началник на регионално управление на образованието”, Регионално управление на образованието (РУО) –  Добрич

Министерството на образованието и науката обявява процедура за мобилност съгласно

Срок за подаване на документи от 14.10.2016 г. до 24.10.2016 г. вкл.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „главен експерт“ в отдел „Координация и контрол“, дирекция „Висше образование“, Министерство на образованието и науката

ИНФОРМАЦИЯ за получените окончателните резултати от провеждане на подбор за длъжността „главен експерт“ в отдел „Координация и контрол“, дирекция „Висше образование“, Министерство на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „главен счетоводител” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионално управление на образованието – Монтана

Повече информация

Краен срок – 24.10.2016 г. вкл.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати  за длъжността „главен счетоводител”, отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“, Регионално управление на образованието –  Монтана

Министерството на образованието и науката обявява процедура за мобилност съгласно

Срок за подаване на документи от 26.09.2016 г. до 06.10.2016 г. вкл.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати по процедура за мобилност на основание чл.81а от ЗДСл
за длъжността „главен експерт“ в отдел „Финансово планиране, счетоводно отчитане и плащания“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“,  Министерство на образованието и науката

Резулатати от проведено интервю по процедура

за мобилност основание чл.81а от ЗДСл за длъжността „главен експерт“ в отдел „Финансово планиране, счетоводно отчитане и плащания“, главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“,  Министерство на образованието и науката
Комисията, назначена със Заповед  № РД09-1379 /17.09.2016 г. на министъра на образованието и науката, след проведено интервю класира Евгений Иванов Гатев с резултат 4,56 точки.

Министерството на образованието и науката обявява конкурси за следните длъжности:

Краен срок за подаване на документи – 03.10.2016 г. включително.

Министерството на образованието и науката на основание чл. 90 ал. 2 от Кодекса на труда и чл. 217, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование обявява конкурси за заемане на длъжността „директор“ на държавно училище в чужбина, както следва:

НОВО!!!

Документите се подават в Министерството на образованието и науката (адрес: София 1000, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, дирекция „Канцелария и административно обслужване“) от 26.08.2016 г. до 26.09.2016 г. вкл.

Министерство на образованието и науката ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА:

  • Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми” – 1 щ. бр. в отдел „Програмиране и договаряне”, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ (ГД СФМОП) на министъра на образованието и науката

Необходимите документи се подават в 10-дневен срок от публикуване на обявата на електронната страница на Министерството на образованието и науката - 22.08.2016 г.

Крайният срок за приемане на документи ще бъде 01.09.2016 г. (четвъртък).

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми“ в отдел „Програмиране и договаряне“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“,  Министерство на образованието и науката

Резултати

КОНКУРС за длъжността „държавен експерт” в отдел „Програмиране и договаряне“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ (ГД СФМОП) в Министерството на образованието и науката

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 01.09.2016 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „държавен експерт” в отдел „Програмиране и договаряне”, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми”, Министерство на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „главен експерт” в дирекция „Международно и европейско сътрудничество“ (МЕС), Министерство на образованието и науката (МОН)

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 15.08.2016 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „главен експерт” в дирекция „Международно и европейско сътрудничество”

КОНКУРС за длъжността „младши експерт” в дирекция „Международно и европейско сътрудничество“ (МЕС), Министерство на образованието и науката (МОН)

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 15.08.2016 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „младши експерт” в дирекция „Международно и европейско сътрудничество”

Списък с нормативните актове, по които кандидатите за директори на държавни и общински училища трябва да имат най-общи основни познания, необходими за изпълнение на длъжността "директор":

Повече информация

Конкурси за заемане на длъжността „директор” на Ресурсния център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности, както следва:

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по обществени науки и гражданско образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Перник

Повече информация

Краен срок – 01.07.2016 г. вкл.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по обществени науки и гражданско образование”,  отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност“, Регионален инспекторат по образованието – Перник

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по природни науки и екология” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Перник

Повече информация

Краен срок – 01.07.2016 г. вкл.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Старши експерт по природни науки и екология”,  отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност“, Регионален инспекторат по образованието – Перник

 

КОНКУРС за длъжността „младши експерт” в отдел „Управление на риска и контрол“ (УРК), Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ (ГД СФМОП) в Министерството на образованието и науката (МОН)

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 17.06.2016 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „младши експерт” в отдел „Управление на риска и контрол”, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми”, Министерство на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „държавен експерт” в отдел „Програмиране и договаряне“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ (ГД СФМОП) в Министерството на образованието и науката (МОН)

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 17.06.2016 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „държавен експерт” в отдел „Програмиране и договаряне”, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми”, Министерство на образованието и науката

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
на основание чл. 90, ал. 2 от Кодекса на труда и с чл.37, ал. 6 от Закона за народната просвета, ОБЯВЯВА
конкурс за заемане на длъжността „директор” на държавни училища на територията на следните области:

Документите се подават от 02.06.2016 г. до 04.07.2016 г. вкл. в съответния Регионален инспекторат по образование.

Министерство на образованието и науката ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ:

в Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ (ГД СФМОП)

Необходимите документи се подават в 10-дневен срок от публикуване на обявата на електронната страница на Министерството на образованието и науката - 31.05.2016 г.

Крайният срок за приемане на документи ще бъде 10.6.2016 г. (петък).

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по предучилищно възпитание” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Силистра

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 06.06.2016 г. включително.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „ старши експерт по предучилищно възпитание ”, отдел „ Инспектиране и организационно – методическа дейност ”, Регионален инспекторат по образованието –  Силистра     

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по организация на средното образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – София-регион

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 06.06.2016 г. включително.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по организация на средното образование” /2 работни места/, отдел ИОМД, Регионален инспекторат по образованието – София-регион

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по организация на средното образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност“, Регионален инспекторат по образованието – Пловдив

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 07.06.2016 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по организация на средното образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност“, Регионален инспекторат по образованието - Пловдив

ПРОЦЕДУРА за мобилност – преминаване на държавна служба в друга администрация

по реда и при условията на чл. 81а от Закона за държавния служител (процедурата е приложима само за държавни служители, чийто срок за изпитване е изтекъл и отговарят на минималните и специфични изисквания, посочени по-долу) за длъжностите:

  • „държавен експерт” в отдел „Програмиране и договаряне“;
  • „главен експерт” в сектор „Техническа верификация“, отдел „Верификация“;
  • „главен експерт” в отдел „Управление на риска и контрол“ (2 длъжности);
  • „старши експерт” в отдел „Програмиране и договаряне“

в Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“

Срок за подаване на документи от 26.05.2016 г. до 06.06.2016 г. вкл.

ПРОЦЕДУРА  за мобилност – преминаване на държавна служба в друга администрация

за длъжност „Началник на отдел” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Пазарджик с място на работа гр. Пазарджик

Повече информация

Срок за подаване на необходимите документи от 19.05.2016 г. до 03.06.2016 г. вкл.

КОНКУРС за длъжността „юрисконсулт” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Видин

Повече информация

Краен срок – 25.05.2016 г., вкл.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „юрисконсулт“, отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионален инспекторат по образованието – Видин
          

КОНКУРС за длъжността „главен експерт” в отдел „Транснационални научни инициативи“ (ТННИ), дирекция „Наука” в Министерството на образованието и науката (МОН)

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 13.05.2016 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „главен експерт” в отдел „Транснационални научни инициативи”, дирекция „Наука”, МОН

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по информационно осигуряване” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионален инспекторат по образованието – Перник

Повече информация

Краен срок – 13.05.2016 г. вкл.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Старши експерт по информационно осигуряване”,  отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване ”, Регионален инспекторат по образованието – Перник

КОНКУРС за длъжността „старши експерт за квалификация на педагогическите кадри” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Перник

Повече информация

Краен срок – 13.05.2016 г. вкл.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Старши експерт за квалификация на педагогическите кадри”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Перник

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по анализ на информацията” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионален инспекторат по образованието – Смолян

Повече инфромация

Краен срок – 13.05.2016 г. вкл.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по анализ на информацията”, отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионален инспекторат по образованието –  Смолян

ПРОЦЕДУРА  за мобилност – преминаване на държавна служба в друга администрация

Повече информация

Срок за подаване на необходимите документи от 22.04.2016 г. до 09.05.2016 г. вкл.

Конкурс за длъжността „главен експерт” в дирекция „Канцелария и административно обслужване“ в Министерството на образованието и науката

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 03.05.2016 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „главен експерт” в дирекция „Канцелария и административно обслужване“, Министерство на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по математика” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – София град

Повече информация

Краен срок – 25.04.2016 г. вкл.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Старши експерт по математика” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – София град    

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по чуждоезиково обучение” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – София град

Повече информация

Краен срок – 25.04.2016 г. вкл.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Старши експерт по чуждоезиково обучение” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – София град     

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по начално образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – София град

Повече информация

Краен срок – 25.04.2016 г. вкл.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Старши експерт по начално образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – София град 

КОНКУРС за длъжността „главен юрисконсулт” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионален инспекторат по образованието – София град

Повече информация

Краен срок – 25.04.2016 г. вкл.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „главен юрисконсулт”,  в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване” (АПФСИО), Регионален инспекторат по образованието – София-град

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по професионално образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Бургас

Повече информация

Краен срок – 18.04.2016 г. вкл.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по професионално образование" в отдел „Инспектиране и организационно методическа дейност”, РИО-Бургас

Конкурс за длъжността „старши експерт по професионално образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Стара Загора

Повече информация

Краен срок – 11.04.2016 г. вкл.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по професионално образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Стара Загора

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по организация на средното образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Стара Загора  

Повече информация

Краен срок – 11.04.2016 г. вкл.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по организация на средното образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Стара Загора

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по предучилищно възпитание” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност“, Регионален инспекторат по образованието – Кюстендил

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 11.04.2016 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по предучилищно възпитание”,
отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Кюстендил

КОНКУРС за длъжността „младши експерт” в отдел „Изпълнение на бюджета“, дирекция „Финанси“ в Министерството на образованието и науката

Краен срок за подаване на документи – 04.04.2016 г. включително.

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „младши експерт” в отдел „Изпълнение на бюджета”, дирекция „Финанси”

КОНКУРС за длъжността „главен експерт” в отдел „Регулиране на труда и финансова децентрализация“, дирекция „Финанси“ в Министерството на образованието и науката

Краен срок за подаване на документи – 04.04.2016 г. включително

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „главен експерт” в отдел „Регулиране на труда и финансова децентрализация“, дирекция „Финанси“ в Министерството на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по български език и литература” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – София-регион

Повече информация

Краен срок – 28.03.2016 г. вкл.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по български език и литература”,  отдел ИОМД, Регионален инспекторат по образованието – София-регион       

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по организация на средното образование, интегрирано обучение и специални училища”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Велико Търново

Повече информация

Краен срок – 28.03.2016 г. вкл.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по организация на средното образование, интегрирано обучение и специални училища”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Велико Търново

КОНКУРС за длъжността „старши вътрешен одитор” в отдел „Вътрешен одит на разпоредители с бюджетни кредити“, Звено за вътрешен одит, Министерство на образованието и науката (МОН)

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 24.03.2016 г.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши вътрешен одитор” в отдел „Вътрешен одит на разпоредители с бюджетни кредити”, Звено за вътрешен одит, МОН

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по анализ на информацията” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионален инспекторат по образованието – Смолян

Повече информация

Краен срок – 07.03.2016 г. вкл.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по анализ на информацията”, отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионален инспекторат по образованието –  Смолян

КОНКУРС за длъжността „главен експерт” (за професионални направления „Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства“, „Архитектура, урбанизъм и геодезия“, „Строителство“, „Рибно стопанство“ и „Транспортни услуги“) в отдел „Професионално образование и обучение“, дирекция „Образователни програми и образователно съдържание“ в Министерството на образованието и науката

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 15.02.2016 г. включително

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „главен експерт”( за професионални направления „Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства“, „Архитектура, урбанизъм и геодезия“, „Строителство“, „Рибно стопанство“ и „Транспортни услуги“) в отдел „Професионално образование и обучение”, дирекция „Образователни програми и образователно съдържание”

КОНКУРС за длъжността „старши експерт” в дирекция „Международно и европейско сътрудничество“ (МЕС), Министерство на образованието и науката (МОН)

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 08.02.2016 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт” в дирекция „Международно и европейско сътрудничество”

КОНКУРС за длъжността „младши експерт по анализ на информацията” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионален инспекторат по образованието – Варна

Повече информация

Краен срок – 04.02.2016 г. вкл.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „младши експерт по анализ на информацията”, отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионален инспекторат по образованието – Варна

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по анализ на информацията” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионален инспекторат по образованието – Стара Загора

Повече информация

Краен срок – 18.01.2016 г. вкл.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по анализ на информацията”
в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионален инспекторат по образованието – Стара Загора

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по физическо възпитание и спорт” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Стара Загора

Повече информация

Краен срок – 18.01.2016 г. вкл.

КОНКУРС за длъжността „главен счетоводител” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионален инспекторат по образованието – Добрич

Повече информация

Краен срок – 15.01.2016 г. вкл.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „главен счетоводител”,  отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионален инспекторат по образованието –  Добрич

КОНКУРС за длъжността „началник на отдел”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Перник

Повече информация

Краен срок – 07.01.2016 г. включително

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Началник на отдел”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Перник

КОНКУРС за длъжността „главен експерт” (за дейностите в областта на обучението по математика) в отдел „Общо образование“, дирекция „Образователни програми и образователно съдържание”, Министерство на образованието и науката (МОН)

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 04.01.2016 г. включително

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „главен експерт” (за дейностите в областта на обучението по математика) в отдел „Общо образование”, дирекция „Образователни програми и образователно съдържание”

КОНКУРС за длъжността „младши експерт” в отдел „Професионално образование и обучение”, дирекция „Образователни програми и образователно съдържание“, Министерство на образованието и науката

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 04.01.2016 г. включително

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „младши експерт” в отдел „Професионално образование и обучение”, дирекция „Образователни програми и образователно съдържание”

КОНКУРС за длъжността „младши експерт” в отдел „Национални научни инициативи“, дирекция „Наука“ в Министерството на образованието и науката

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 04.01.2016 г. включително

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „младши експерт” в отдел „Национални научни инициативи“, дирекция „Наука“, Министерство на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „главен експерт“ в отдел „Координация и контрол“, дирекция „Висше образование”, Министерство на образованието и науката (МОН)

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 04.01.2016 г. включително

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „главен експерт” в отдел „Координация и контрол“, дирекция „Висше образование“, Министерство на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „началник на отдел“, отдел „Разработване и актуализиране на нормативни документи и програми“ (РАНДП), дирекция „Висше образование” в Министерството на образованието и науката (МОН)

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 04.01.2016 г. включително

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „началник на отдел” в отдел ”Разработване и актуализиране на нормативни документи и програми”, дирекция „Висше образование”

КОНКУРС за длъжността „младши експерт” в отдел „Разработване и актуализиране на нормативни документи и програми”, дирекция „Висше образование“, Министерство на образованието и науката (МОН)

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 04.01.2016 г. включително

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „младши експерт” в отдел ”Разработване и актуализиране на нормативни документи и програми”, дирекция „Висше образование”

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по математика, информатика и информационни технологии” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Варна

Повече информация

Краен срок – 30.11.2015 г. вкл.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по математика, информатика и информационни технологии”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Варна

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по организация на средното образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Варна

Повече информация

Краен срок – 30.11.2015 г. вкл.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по организация на средното образование”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Варна

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по физическо образование и спорт” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Габрово

Повече информация

Краен срок – 26.11.2015 г. вкл.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по физическо възпитание и спорт” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Габрово

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по организация на средното образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Габрово

Повече информация

Краен срок – 26.11.2015 г. вкл.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по организация на средното образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Габрово

КОНКУРС за длъжността „старши експерт” в отдел „Учене през целия живот“, дирекция „Формиране, анализ и оценка на политиките“ (ФАОП), Министерство на образованието и науката

Повече информация

 Краен срок за подаване на документи – 20.11.2015 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт” в отдел „Учене през целия живот”,  дирекция „Формиране, анализ и оценка на политиките”

КОНКУРС за длъжността „главен експерт” в отдел „Стопански дейности“, дирекция „Стопански и счетоводни дейности“ в Министерството на образованието и науката

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 16.11.2015 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Главен експерт”,   отдел „Стопански дейности“  дирекция „Стопански и счетоводни дейности”, Министерство на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „младши експерт” в отдел „Държавна собственост“ (ДС), дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“ (ДСОП) в Министерството на образованието и науката (МОН)

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 16.11.2015 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „младши експерт” в отдел „Държавна собственост”, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки”

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по чуждоезиково обучение” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Габрово

Повече информация

Краен срок – 13.11.2015 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по чуждоезиково обучение ” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Габрово

КОНКУРС за длъжността „главен експерт” в отдел „Общо образование“, дирекция „Образователни програми и образователно съдържание”, Министерство на образованието и науката (МОН)

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 09.11.2015 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „главен експерт” (за дейностите в областта на обучението по математика) в отдел „Общо образование”, дирекция „Образователни програми и образователно съдържание”

КОНКУРС за длъжността „главен експерт”  в отдел „Общо образование“, дирекция „Образователни програми и образователно съдържание” в Министерството на образованието и науката (МОН)

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 09.11.2015 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „главен експерт” (за дейностите в областта на обучението по биология и здравно образование) в отдел „Общо образование”, дирекция „Образователни програми и образователно съдържание”

КОНКУРС за длъжността „главен експерт” (за професионални направления „Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства“, „Архитектура, урбанизъм и геодезия“, „Строителство“, „Рибно стопанство“ и „Транспортни услуги“) в отдел „Професионално образование и обучение“, дирекция „Образователни програми и образователно съдържание“ в Министерството на образованието и науката

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 09.11.2015 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „главен експерт” (за професионални направление „Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства“, „Архитектура, урбанизъм и геодезия“, „Строителство“, „Рибно стопанство“ и „Транспортни услуги“) в отдел „Професионално образование и обучение”, дирекция „Образователни програми и образователно съдържание”

КОНКУРС за длъжността „главен експерт” в отдел „Професионално образование и обучение“, дирекция „Образователни програми и образователно съдържание“ в Министерството на образованието и науката

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 09.11.2015 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „главен експерт” в отдел „Професионално образование и обучение”, дирекция „Образователни програми и образователно съдържание”

КОНКУРС за длъжността „началник на отдел”, отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване” (АПФСИО) в Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Стара Загора

Повече информация

Краен срок – 02.11.2015 г. вкл.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „началник на отдел”, отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионален инспекторат по образованието – Стара Загора

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по професионално образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Стара Загора

Повече информация

Краен срок – 02.11.2015 г. вкл.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по професионално образование”  
в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Стара Загора

КОНКУРС за длъжността „държавен експерт” в отдел „Обществени поръчки и плащания“ (ОПП), дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“ (ДСОП) в Министерството на образованието и науката

Краен срок за подаване на документи – 30.10.2015 г. включително.  

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите кандидати за длъжността „държавен експерт” в отдел „Обществени поръчки и плащания”, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки”

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по обществени науки и гражданско образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Стара Загора 

Повече информация
     
Краен срок – 29.10.2015 г. вкл.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по обществени науки и гражданско образование”  в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Стара Загора

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по чуждоезиково обучение” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Стара Загора

Повече информация
      
Краен срок – 29.10.2015 г. вкл.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по чуждоезиково обучение”  
в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Стара Загора

КОНКУРС за длъжността „финансов контрольор” в Министерството на образованието и науката (МОН)

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 26.10.2015 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността „финансов контрольор” в Министерството на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „началник на отдел”, отдел „Стопански дейности”, дирекция „Стопански и счетоводни дейности“, Министерство на образованието и науката

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 26.10.2015 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Началник на отдел”, отдел „Стопански дейности“ дирекция „ Стопански и счетоводни дейности”, Министерство на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по организация на средното образование, интегрирано обучение и специални училища”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Шумен

Повече информация

Краен срок – 19.10.2015 г. включително

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по организация на средното образование, интегрирано обучение и специални училища”, в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Шумен

КОНКУРС за длъжността „началник на отдел”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Шумен

Повече информация

Краен срок – 19.10.2015 г. включително

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „началник на отдел”, в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, РИО - Шумен

КОНКУРС за длъжността „началник на отдел”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Варна

Повече информация

Краен срок – 16.10.2015 г. включително


СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „началник на отдел”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Варна

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по чуждоезиково обучение” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Благоевград

Повече информация

Краен срок – 28.09.2014 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по чуждоезиково обучение”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Благоевград

КОНКУРС за длъжността „началник на отдел”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Стара Загора

Повече информация

Краен срок – 23.09.2015 г. включително


СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „началник на отдел”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Стара Загора

КОНКУРС за длъжността „главен експерт” в отдел „Транснационални научни инициативи“, дирекция „Наука“ в Министерството на образованието и науката

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 11.09.2015 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „главен експерт” в отдел „Транснационални научни инициативи“ дирекция „Наука”

КОНКУРС за длъжността „младши експерт” в отдел „Транснационални научни инициативи“, дирекция „Наука“ в Министерството на образованието и науката

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 11.09.2015 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „младши експерт” в отдел „Транснационални научни инициативи”, дирекция „Наука“, Министерство на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „началник на отдел”, отдел „Подкрепа на развитието. Специални училища. Интеграция“ (ПРСУИ), дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието“, Министерството на образованието и науката

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 07.09.2015 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „началник на отдел”, отдел „Подкрепа на развитието. Специални училища. Интеграция”, дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието”

КОНКУРС за длъжността „старши експерт” в отдел „Подкрепа на развитието. Специални училища. Интеграция“, дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието“ в Министерството на образованието и науката

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 07.09.2015 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт”, отдел „Подкрепа на развитието. Специални училища. Интеграция”, дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието”

КОНКУРС за длъжността „главен експерт” в дирекция „Квалификация и кариерно развитие“, Министерство на образованието и науката

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 04.09.2015 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „главен експерт” в дирекция „Квалификация и кариерно развитие”

КОНКУРС за длъжността „държавен експерт” в отдел „Програмиране и договаряне“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ (ГД СФМОП) в Министерството на образованието и науката

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 21.08.2015 г. включително.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността „държавен експерт” в отдел „Програмиране и договаряне”, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“

КОНКУРС за длъжността „главен експерт” в отдел „Управление на риска и контрол“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“, Министерството на образованието и науката

Повече информация

Краен срок – 20.08.2015 г. вкл.

СПИСЪК с допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „главен експерт“, отдел „Управление на риска и контрол“,  Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по организация на средното образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Пловдив

Повече информация

Краен срок – 20.08.2015 г. вкл.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по организация на средното образование”
в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието - Пловдив

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по начално образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Пловдив

Повече информация

Краен срок – 20.08.2015 г. вкл.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по начално образование образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието - Пловдив

КОНКУРС за длъжността „младши експерт” в дирекция „Канцелария и административно обслужване“, Министерство на образованието и науката

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 14.08.2015 г. включително.

СПИСЪК с допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „младши експерт” в дирекция „Канцелария и административно обслужване“

КОНКУРС за длъжността „младши експерт” в отдел „Външни европейски програми“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ в Министерството на образованието и науката.

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 13.08.2015 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „младши експерт”  в отдел „Външни европейски програми“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“, Министерство на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „старши експерт” в отдел „Външни европейски програми“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ в Министерството на образованието и науката

Краен срок за подаване на документи – 10.08.2015 г. включително.

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт”  в отдел „Външни европейски програми“,
Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“, Министерство на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по организация на средното образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Шумен

Повече информация

Краен срок – 17.08.2015 г. вкл.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по организация на средното образование”,
в отдел „Инспектиране и организационно методическа дейност”, РИО - Шумен

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по предучилищно възпитание” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Шумен

Повече информация

Краен срок – 17.08.2015 г. вкл.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по предучилищно възпитание”, в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, РИО - Шумен

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по професионално образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието - Шумен

Краен срок – 13.07.2015 г. включително.

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по  професионално образование”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа”, Регионален инспекторат по образованието – Шумен

КОНКУРС за длъжността „директор" на Национален институт за обучение и квалификация в системата на образованието (НИОКСО)

Краен срок – 03.08.2015 г. включително.

Повече информация

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по природни науки и екология” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност” (ИОМД), Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Бургас

Краен срок – 13.07.2015 г. включително.

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Старши експерт по природни науки и екология”, в отдел „Инспектиране и организационно методическа дейност”, РИО-Бургас          
 

КОНКУРС за длъжността „държавен експерт” в отдел „Държавна собственост“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“ (ДСОП) в Министерството на образованието и науката

Краен срок за подаване на документи – 03.07.2015 г. включително.

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „държавен експерт” в отдел „Държавна собственост”, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки”, Министерството на образованието и науката

Конкурс за заемане на длъжността "директор" на държавните училища на територията на  областите

Повече информация

Обявата е публикувана на 18.06.2015 г.

КОНКУРС за длъжността „старши експерт” в отдел „Програмиране и договаряне“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ (ГД СФМОП) в Министерството на образованието и науката

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 25.06.2015 г. включително.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността  „старши експерт” в отдел „Програмиране и договаряне“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ (ГД СФМОП) в Министерството на образованието и науката

 

КОНКУРС за длъжността „младши експерт” в отдел „Управление на риска и контрол“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ в Министерството на образованието и науката

Краен срок за подаване на документи – 19.06.2015 г. включително

Повече информация

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „младши експерт”  в отдел „Управление на риска и контрол“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“, Министерство на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по финансово осигуряване”, отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионален инспекторат по образованието – Смолян

Краен срок – 18.06.2015 г. включително

Повече информация

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по финансово осигуряване”, отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионален инспекторат по образованието – Смолян

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по професионално образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – София-град

Краен срок – 18.06.2015 г. включително.

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността  „старши експерт по професионално образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – София-град

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по обществени науки и гражданско образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Плевен

Повече информация

Краен срок – 11.06.2015 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по обществени науки и гражданско образование”, отдел „Инспектиране и организационнно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Плевен

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по анализ на информацията” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионален инспекторат по образованието – Хасково

Краен срок – 11.06.2015 г. включително.

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Старши експерт по анализ на информацията” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионален инспекторат по образованието - Хасково

КОНКУРС за длъжността „главен юрисконсулт” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Хасково

Краен срок – 11.06.2015 г. включително.

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „главен юрисконсулт”  в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионален инспекторат по образованието - Хасково

КОНКУРС за длъжността „главен счетоводител” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Плевен

Краен срок – 11.06.2015 г. включително.

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „главен счетоводител”, отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионален инспекторат по образованието – Плевен

КОНКУРС за длъжността „Началник на регионaлен инспекторат по образованието”, Регионален инспекторат по образованието (РИО)– Ямбол

Краен срок – 01.06.2015 г. вкл.

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжност „Началник на регионален инспекторат по образованието” – Ямбол
 

КОНКУРС за длъжността „старши експерт за квалификация на педагогическите кадри” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – София-регион

Повече информация   

Краен срок – 28.05.2015 г. вкл.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт за квалификация на педагогическите кадри”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – София-регион 

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по физическо възпитание и спорт” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – София-регион

Повече информация

Краен срок – 28.05.2015 г. вкл.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по физическо възпитание и спорт”,  отдел ИОМД, Регионален инспекторат по образованието – София-регион        

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по природни науки и екология” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – София-регион

Повече информация

Краен срок – 28.05.2015 г. вкл.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по природни науки и екология”,  отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – София-регион   

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по професионално образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – София-регион

Повече информация

Краен срок – 28.05.2015 г. вкл.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по професионално образование”, отдел ИОМД, Регионален инспекторат по образованието – София-регион     

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по математика” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – София-регион

Повече информация

Краен срок – 28.05.2015 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по математика”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – София-регион

КОНКУРС за длъжността „главен счетоводител” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – София-регион.

Повече информация

Краен срок – 28.05.2015 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „главен счетоводител”, отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”,  Регионален инспекторат по образованието – София-регион

КОНКУРС за длъжността „заместник главен директор” в Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“, Министерството на образованието и науката

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 14.05.2015 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „заместник главен директор” Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми”, Министерство на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „директор” на дирекция „Наука“ в Министерството на образованието и науката

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 07.05.2015 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжност „директор” на дирекция „Наука“, Министерство на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по професионално образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието - Шумен

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 07.05.2015 г. включително.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по  професионално образование”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа”, Регионален инспекторат по образованието – Шумен

КОНКУРС за длъжността „Началник на регионален инспекторат по образованието”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Шумен

Повече информация

Краен срок – 04.05.2015 г. вкл.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжност „Началник на регионален инспекторат по образованието” – Шумен

КОНКУРС за длъжността „старши експерт” в отдел „Обществени поръчки и плащания“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“ в Министерството на образованието и науката

Повече информация

Краен срок – 04.05.2015 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт” в отдел „Обществени поръчки и плащания”, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки”

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по начално образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Ямбол

Повече информация

Краен срок – 04.05.2015 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по начално образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Ямбол

КОНКУРС за длъжността „главен счетоводител” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Монтана

Краен срок – 04.05.2015 г. включително.

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „главен счетоводител”, отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионален инспекторат по образованието – Монтана
 

КОНКУРС за длъжността „главен експерт” в отдел „Транснационални научни инициативи“, дирекция „Наука“ в Министерството на образованието и науката

Краен срок за подаване на документи – 06.04.2015 г. включително.

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „главен експерт”  в отдел „Транснационални научни инициативи“, дирекция „Наука“, Министерство на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по математика, информатика и информационни технологии” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Кюстендил

Краен срок – 06.04.2015 г. включително.

Повече информация

КОНКУРС за длъжността „старши експерт за квалификация на педагогическите кадри” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Кюстендил

Краен срок – 06.04.2015 г. включително.

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт за квалификация на педагогическите кадри”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Кюстендил

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по предучилищно възпитание” в отдел „Инспектиране и организационно- методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Кюстендил

Краен срок – 06.04.2015 г. включително.

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по предучилищно възпитание” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Кюстендил

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по български език и литература” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Кюстендил

Краен срок за подаване на документи – 06.04.2015 г. включително

Повече информация          

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по български език и литература”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Кюстендил

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по чуждоезиково обучение” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Кюстендил

Краен срок за подаване на документи – 06.04.2015 г. включително.

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по чуждоезиково обучение”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Кюстендил

КОНКУРС за длъжността „директор” на дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“ в Министерството на образованието и науката

Краен срок за подаване на документи – 06.04.2015 г. включително.

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „директор” на дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки”, Министерство на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „директор” на дирекция „Информационни и комуникационни технологии“ в Министерството на образованието и науката

Краен срок за подаване на документи – 06.04.2015 г. включително.

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „директор” на дирекция „Информационни и комуникационни технологии”, Министерство на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „директор” на дирекция „Международно и европейско сътрудничество“ в Министерството на образованието и науката

Краен срок за подаване на документи – 27.03.2015 г. включително

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „директор” на дирекция „Международно и европейско сътрудничество”, Министерство на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „Началник на регионален инспекторат по образованието”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Кърджали

Краен срок – 04.03.2015 г. вкл.

Повече информацията

Списъка на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжност „Началник на регионален инспекторат по образованието” – Кърджали

КОНКУРС за длъжността „Началник на регионален инспекторат по образованието”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Разград

Краен срок – 04.03.2015 г. вкл.

Повече информацията

Списъка на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжност „Началник на регионален инспекторат по образованието” – Разград

КОНКУРС за длъжността „Началник на регионален инспекторат по образованието”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Благоевград

Краен срок – 04.03.2015 г. вкл.

Повече информацията

Списъка на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжност „Началник на регионален инспекторат по образованието” – Благоевград

КОНКУРС за длъжността „старши експерт за квалификация на педагогическите кадри” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – София-град

Краен срок – 04.03.2015 г. вкл.

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Старши експерт за квалификация на педагогическите кадри”, в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – София-град

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по чуждоезиково обучение” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – София град

Краен срок – 04.03.2015 г. вкл.

Повече информацията

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Старши експерт по чуждоезиково обучение”, в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – София-град

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по математика и информатика” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Враца

Краен срок – 16.02.2015 г. включително

Повече информация

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността “старши експерт по математика и информатика” отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност ”, Регионален инспекторат по образованието – Враца

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по природни науки и екология” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Враца

Краен срок – 16.02.2015 г. включително

Повече информация

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността “старши експерт по природни науки и екология” отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Враца

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по професионално образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието - Враца

Краен срок – 16.02.2015 г. включително

Повече информация

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по професионално образование” отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Враца
 

КОНКУРС за длъжността „старши експерт за квалификация на педагогическите кадри” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Враца

Краен срок – 16.02.2015 г. включително

Повече информация

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати  за длъжността „старши експерт за квалификация на педагогическите кадри” отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Враца

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по физическо възпитание и спорт” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Враца

Краен срок – 16.02.2015 г. включително

Повече информация   

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по физическо възпитание и спорт” отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност ”, Регионален инспекторат по образованието – Враца

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по предучилищно възпитание и начално образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност“, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Варна

Краен срок за подаване на документи – 13.02.2015 г. включително

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по предучилищно възпитание и начално образование”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Варна

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по природни науки и екология” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност“, Регионален инспекторат по образованието – Варна

Краен срок за подаване на документи – 13.02.2015 г. включително

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по природни науки и екология”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Варна

КОНКУРС за длъжността „старши експерт за квалификация на педагогическите кадри” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност“, Регионален инспекторат по образованието – Варна

Краен срок за подаване на документи – 13.02.2015 г. включително

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт за квалификация на педагогическите кадри”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Варна

КОНКУРС за длъжността „младши експерт – координатор дейности” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“, Регионален инспекторат по образованието – Варна

Краен срок за подаване на документи – 13.02.2015 г. включително
Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „младши експерт – координатор дейности ”, отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване ”, Регионален инспекторат по образованието – Варна

КОНКУРС за длъжността „Началник на регионален инспекторат по образованието”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Добрич

Краен срок – 06.02.2015 г. вкл.

Повече информация

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжност „Началник на регионален инспекторат по образованието” – Добрич

КОНКУРС за длъжността „Началник на регионален инспекторат по образованието”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – София-регион

Краен срок – 06.02.2015 г. вкл.

Повече информация

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжност „Началник на регионален инспекторат по образованието” – София-регион

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по математика, информатика и информационни технологии” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Варна

Краен срок – 05.02.2015 г. включително.

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по математика, информатика и информационни технологии”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Варна

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по физическо възпитание и спорт” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Варна

Краен срок – 05.02.2015 г. включително.

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по физическо възпитание и спорт”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Варна

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по организация на средното образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Варна

Краен срок – 05.02.2015 г. включително.

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по организация на средното образование”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Варна

    
КОНКУРС за длъжността „старши експерт по интегрирано обучение и специални училища” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Варна

Краен срок – 05.02.2015 г. включително

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по интегрирано обучение и специални училища”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Варна

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по обществени науки и гражданско образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Ловеч

Краен срок – 29.01.2015 г. вкл.

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по обществени науки и гражданско образование”, в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, РИО - Ловеч

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по организация на средното образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Ловеч.

Краен срок – 29.01.2015 г. вкл.

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по организация на средното образование”, в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, РИО - Ловеч

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по интегрирано обучение и специални училища” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Ловеч.

Краен срок – 29.01.2015 г. вкл.

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „ старши експерт по интегрирано обучение и специални училища”, в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, РИО - Ловеч

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по финансово осигуряване”, отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионален инспекторат по образованието – Русе

Краен срок – 29.01.2015 г. вкл.

Повече информация

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността  „старши експерт по финансово осигуряване”, отдел  „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионален инспекторат по образованието – Русе

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по чуждоезиково обучение” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието - Русе

Краен срок – 29.01.2015 г. вкл.

Повече информация

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „ старши експерт по чуждоезиково обучение”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност” Регионален инспекторат по образованието – Русе

КОНКУРС за длъжността „Началник на регионален инспекторат по образованието”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Бургас

Краен срок – 26.01.2015 г. вкл.

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжност „Началник на регионален инспекторат по образованието” – Бургас

КОНКУРС за длъжността „главен експерт” в отдел „Общо образование”, дирекция „Образователни програми и образователно съдържание“, Министерство на образованието и науката

Краен срок – 23.09.2014 г. включително.

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „главен експерт”, отдел „Общо образование”, дирекция „Образователни програми и образователно съдържание”

КОНКУРС за длъжността „главен експерт” в отдел „Общо образование”, дирекция „Образователни програми и образователно съдържание“, Министерство на образованието и науката

Краен срок – 23.09.2014 г. включително.

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „главен експерт”, отдел „Общо образование“, дирекция „Образователни програми и образователно съдържание“, Министерство на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „главен счетоводител ” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване ”, Регионален инспекторат по образованието – Кърджали

Краен срок – 15.08.2014 г. включително

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Главен счетоводител”, отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионален инспекторат по образованието – Кърджали

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по информационно осигуряване” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване ”, Регионален инспекторат по образованието – Кърджали

Краен срок – 15.08.2014 г. включително

Повече информация

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по информационно осигуряване”,  отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионален инспекторат по образованието – Кърджали

КОНКУРС за длъжността „началник на отдел”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Пловдив

Краен срок – 24.07.2014 г. включително

Повече информация

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „началник на отдел”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Пловдив

КОНКУРС за длъжността „главен счетоводител ” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване ”, Регионален инспекторат по образованието – Пловдив

Краен срок – 24.07.2014 г. включително

Повече информация

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „главен счетоводител”,  отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”,  Регионален инспекторат по образованието – Пловдив

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по обществени науки и гражданско образование”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Пловдив

Краен срок – 24.07.2014 г. включително

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по обществени науки и гражданско образование”,  отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Пловдив

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по чуждоезиково обучение”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Пловдив

Краен срок – 24.07.2014 г. включително

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по чуждоезиково обучение”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Пловдив

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по физическо възпитание и спорт”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Пловдив

Краен срок – 24.07.2014 г. включително

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по физическо възпитание и спорт”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Пловдив

КОНКУРС за длъжността „старши експерт за квалификация на педагогическите кадри” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Пловдив

Краен срок – 24.07.2014 г. включително

Повече информация

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт за квалификация на педагогическите кадри”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Пловдив

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по организация на средното образование, интегрирано обучение и специални училища”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Пловдив

Краен срок – 24.07.2014 г. включително

Повече информация

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по организация на средното образование, интегрирано обучение и специални училища”,  отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Пловдив

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по организация на средното образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Силистра.

Краен срок – 14.07.2014 г. вкл.

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по организация на средното образование ”, в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност ”, Регионален инспекторат по образованието - Силистра

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по български език и литература” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието-Хасково

Краен срок – 26.06.2014 г. вкл.

Повече информация

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по начално образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието-Хасково.

Краен срок – 26.06.2014 г. вкл.

Повече информация

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по предучилищно възпитание” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието-Хасково.

Краен срок – 26.06.2014 г. вкл.

Повече информация

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по организация на средното образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Хасково

Краен срок – 26.06.2014 г. вкл.

Повече информация

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ГЕРМАНСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Кандидатите за участие в програмата следва самостоятелно да изготвят и изпратят необходимите документи до посолството на Федерална република Германия в София до 30 юни 2014 г.

Повече информация

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по организация на средното образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Бургас

Краен срок – 16.06.2014 г. включително

Повече инфромация


СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Старши експерт по организация на средното образование”, в отдел „Инспектиране и организационно методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието - Бургас

КОНКУРС за длъжността „началник на отдел”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Добрич

Краен срок – 13.06.2014 г. включително.

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „началник на отдел”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието  – Добрич

Конкурс за длъжността „старши експерт”, отдел „Планиране на бюджета”, дирекция „Финанси”, МОН

Повече информация

Краен срок – 06.06.2014 г. включително

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт”, отдел „Планиране на бюджета”, дирекция „Финанси”

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по организация на средното образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Габрово

Повече информация

Краен срок – 02.06.2014 г. включително

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по физическо възпитание и спорт” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Габрово

Повече информация

Краен срок – 02.06.2014 г. включително

КОНКУРС за длъжността „главен юрисконсулт” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Габрово

Краен срок – 30.05.2014 г. включително.

Повече информация

КОНКУРС за длъжността „младши експерт - човешки ресурси” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване” (АПФСИО), Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Кюстендил

Краен срок – 24.04.2014 г. вкл.

Повече информация

 

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по информационно осигуряване” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионален инспекторат по образованието - Ловеч

Краен срок – 27.03.2014 г. вкл.

Повече информация

КОНКУРС за длъжността „главен експерт”, в отдел „Ремонтни дейности”, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки”, Министерство на образованието и науката

Краен срок – 28.03.2014 г. вкл.

Повече информация

Списък на  допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „главен експерт”, отдел „Ремонтни дейности”, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки”

КОНКУРС за длъжността „началник на отдел „Обществени поръчки и плащания”, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки”, Министерство на образованието и науката

Краен срок – 28.03.2014 г. вкл.

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „началник на отдел „Обществени поръчки и плащания”, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки”

КОНКУРС за длъжността „Началник на регионален инспекторат по образованието”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Благоевград

Краен срок – 10.03.2014 г. вкл.

Повече информация

КОНКУРС за длъжността „Началник на регионален инспекторат по образованието”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Ямбол.

Краен срок – 10.03.2014 г. вкл.

Повече информация

КОНКУРС за длъжността „Началник на регионален инспекторат по образованието”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Сливен

Краен срок – 10.03.2014 г. вкл.

Повече информация

КОНКУРС за длъжността „Началник на регионален инспекторат по образованието”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Разград

Краен срок – 10.03.2014 г. вкл.

Повече информация

КОНКУРС за длъжността „Началник на регионален инспекторат по образованието”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Монтана.

Краен срок – 10.03.2014 г. вкл.

Повече информация

КОНКУРС за длъжността „Началник на регионален инспекторат по образованието”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Бургас

Краен срок – 10.03.2014 г. вкл.

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжност „Началник на регионален инспекторат по образованието” - Добрич

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжност „Началник на регионален инспекторат по образованието” - София-регион

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „юрисконсулт” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионален инспекторат по образованието - Кърджали

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Старши експерт по предучилищно възпитание”, в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Бургас

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Старши експерт по природни науки и екология”, в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Бургас

Повече информация

КОНКУРС за длъжността „Началник на регионален инспекторат по образованието”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Добрич.

Краен срок: 13.02.2014 г. вкл.

Повече информация

КОНКУРС за длъжността „Началник на регионален инспекторат по образованието”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – София регион. 

Краен срок: 31.01.2014 г., вкл.

Повече информация

КОНКУРС за длъжността „юрисконсулт” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Кърджали.

Краен срок: 30.01.2014 г., вкл.

Повече информация

КОНКУРС за длъжноститта „старши експерт по предучилищно възпитание” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието-Бургас.

Краен срок: 20.01.2014 г. вкл.

Повече информация

КОНКУРС за длъжностите „старши експерт по природни науки и екология” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието-Бургас.

Краен срок: 20.01.2014 г. вкл.

Повече информация

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам