Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК на допуснатите кандидати и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за „главен експерт” в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ (СПУО) в Министерството на образованието и науката

Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД 09-2946 от 03.08.2017 г. на министъра на образованието и науката, реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

 1. Любомир Йорданов Димитров
 2. Теменужка Иванова Петкова
 3. Роксана Димитрова Рангелова
 4. Теодор Тодоров Цанев
 5. Никола Павлов Стоев
 6. Марияна Георгиева Кръстева
 7. Анелия Любомирова Русакова
 8. Мариана Манолова Георгиева
 9. Десислава Железова Янева
 10. Вера Кирилова Костадинова
 11. Зорница Яворова Климентова
 12. Лало Пацев Каменов

ІІ.  Не допуска до конкурс следните кандидати:

1. Малинка Николаева Андонова
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители: Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за минимален професионален опит или ранг III младши

2. Йолислав Методиев Иванов
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители: Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за минимален професионален опит или ранг III младши
3. Доротея Иванова Луканова
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители: Не са представени документи, удостоверяващи изпълнението на изискванията за минимален професионален опит или ранг III младши

4. Мая Иванова Методиева
Основание за недопускане
Чл. 10в, ал. 1, изр. 2 от ЗДСл и чл. 20, ал. 2 от НПКДС - Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за минимален професионален опит или ранг III младши


Допуснатите кандидати трябва да се явят на тест на 14.09.2017 г. от 10.00 часа в сградата на МОН, находяща се в гр. София, бул. “Княз Дондуков” № 2А, зала 4 на VII етаж. Интервюто с кандидатите, издържали теста, ще се проведе в същия ден.

Необходимо е допуснатите кандидатите да носят документ за самоличност.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам