Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ от провеждане на подбор по реда на чл. 81а от ЗДСл за заемане на длъжността „Главен експерт“ в отдел „Програмиране и договаряне“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ (ГД СФМОП) в Министерството на образованието и науката

Днес, 23.08.2017 г., комисия, назначена със Заповед № РД09-3007/10.08.2017 г. на министъра на образованието и науката за провеждане на подбор по реда на чл. 81а от ЗДСл,  за заемане на длъжността „Главен експерт“ в отдел „Програмиране и договаряне“, ГД СФМОП, проведе събеседване с

  1. Теменужка Иванова Петкова
  2. Роксана Димитрова Рангелова
  3. Даниел Йорданов Петров,

които отговарят на минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за длъжността „главен експерт“.

Резултатът от извършеното оценяване е следният:

  1. Теменужка Иванова Петкова – 3,17
  2. Роксана Димитрова Рангелова – 3,56
  3. Даниел Йорданов Петров – 2,28

Съгласно т. 5 от Заповед № РД09-3007/10.08.2017 г. резултатът на кандидатите е под минимално изискуемия, поради което процедурата за мобилност приключва без сключване на писмено тристранно споразумение по чл. 81а от ЗДСл.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам