Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността длъжността „Старши експерт по български език и литература” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Перник   

Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД 09-2636/27.06.2017 г.  на министъра на образованието и науката, реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Даниела Малинова Петрова
2. Милена Николаева Андонова - Ватрачка 

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 25.07.2017 г. в 10.00 часа за решаване на тест в зала  на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, 
ул. „Княз Дондуков” № 2А.
Резултатите от решаването на теста ще бъдат обявени на кандидатите на 25.07.2017 г. от 12.30 часа, в зала  на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. "Княз Дондуков" № 2А.
Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста, ще се проведе на 25.07.2017 г. от 12.40 часа, в зала  на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

ІІ. Няма недопуснати до конкурса кандидати.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам