Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати
за длъжността „старши експерт по природни науки и екология”
в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”
Регионално управление на  образованието – София-град

Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД 09-2547/14.06.2017 г. на министъра на образованието и науката, реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

  1. Камен Радилов Радев
  2. Жана Андреева Кюркчиева
  3. Биляна Димитрова Иванова
  4. Блажа Костадинова Ушагелова
  5. Росица Костадинова Попова

Допуснатите кандидати трябва да се явят на тест на 17.07.2017 г. от 10:00 часа в сградата на МОН, находяща се в гр. София, бул. “Княз Дондуков” № 2А, зала на VII етаж. Интервюто с кандидатите, издържали теста, ще се проведе в същия ден.

ІІ. Няма недопуснати до конкурса кандидати.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам