Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК на допуснатите кандидати и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността „началник на отдел”, отдел „Информационно осигуряване“, дирекция „Политики за стратегическо развитие и информационно обслужване“ в Министерството на образованието и науката

Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД 09-2554 от 15.06.2017 г., изм. със заповед № РД 09-2646/28.06.2017 г. на министъра на образованието и науката, реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати::

  1. Цветяна Ивова Йовева
  2. Виктор Владимиров Атанасов
  3. Николай Валентинов Константинов
  4. Румен Василев Тодоров
  5. Иванко Георгиев Чешмеджиев
  6. Цветелина Валентинова Рашкова

Допуснатите кандидати трябва да се явят на тест на 18.07.2017 г. от 10:00 часа в сградата на МОН, находяща се в гр. София, бул. “Княз Дондуков” № 2А, зала на VII етаж. Интервюто с кандидатите, издържали теста, ще се проведе в същия ден.

Необходимо е допуснатите кандидатите да носят документ за самоличност.

ІІ. Няма недопуснати до конкурса кандидати: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам