Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността „главен експерт” в дирекция „Връзки с обществеността“, Министерство на образованието и науката

Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД 09-2452 от 01.06.2017 г. на министъра на образованието и науката, реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

 1. Диана Петрова Стефанова
 2. Антонина Зиновиева Илиева
 3. Ирена Исаева Александрова
 4. Данаил Стефанов Николов
 5. Маргарита Николаева Василева
 6. Пламена Панкова Петкова
 7. Радослав Светлозаров Христов
 8. Анна Русева Димитрова-Николова
 9. Станислава Трендафилова Попова
 10. Станислав Димитров Димов
 11. Тоня Маринова Гацева
 12. Ирина Йорданова Драганова

Допуснатите кандидати трябва да се явят на тест на 20.06.2017 г. от 10:00 часа в сградата на МОН, находяща се в гр. София, бул. “Княз Дондуков” № 2А, зала на VII етаж. Интервюто с кандидатите, издържали теста, ще се проведе в същия ден.

Необходимо е допуснатите кандидатите да носят документ за самоличност.

ІІ. Недопуска до конкурс:

Диана Христова Янева
Основание за недопускане:
чл. 10в, ал. 1, изр. 2, предл. 2 от Закона за държавния служител и чл. 20, ал. 2, предл. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавните служители - представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за минимален професионален опит – 4 години в областта на журналистиката или връзките с обществеността или минимален ранг – III младши

Елена Димитрова Димитрова
Основание за недопускане:
чл. 10в, ал. 1, изр. 2, предл. 2 от Закона за държавния служител и чл. 20, ал. 2, предл. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавните служители - представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за минимален професионален опит – 4 години в областта на журналистиката или връзките с обществеността или минимален ранг – III младши

Венка Иванова Новакова
Основание за недопускане:
чл. 10в, ал. 1, изр. 2, предл. 2 от Закона за държавния служител и чл. 20, ал. 2, предл. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавните служители - представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за минимален професионален опит – 4 години в областта на журналистиката или връзките с обществеността или минимален ранг – III младши

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам