Съдържание

СПИСЪК на допуснатите кандидати и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността „главен вътрешен одитор” в отдел „Вътрешен одит на разпоредители с бюджет“, Звено за вътрешен одит (ЗВО) в Министерството на образованието и науката

Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД 09-2260 от 21.04.2017 г. на министъра на образованието и науката, реши:

1. Допуска до конкурс следните кандидати:

  • Петя Ананиева Кръстева
  • Георги Евтимов Георгиев
  • Георги Жан Таков
  • Светозар Спасов Карафезов

2. Няма недопуснати кандидати.

Допуснатите кандидати трябва да се явят на тест на 17.05.2017 г. от 13.30 часа в сградата на МОН, находяща се в гр. София, бул. “Княз Дондуков” № 2А, зала 4 на VII етаж. Интервюто с кандидатите, издържали теста, ще се проведе в същия ден.

Необходимо е допуснатите кандидатите да носят документ за самоличност.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам