Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по начално образование”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионално управление на образованието –  Плевен

Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД 09-27/10.01.2017 г. на министъра на образованието и науката, реши:

        І. Допуска до конкурс следните кандидати:

           1. Ирена Павлова Кръстева

           2. Весела Тодорова Йотова

           3. Галина Василева Иванова

           4. Милена Стоянова Борисова

           5. Марияна Атанасова Горманска

           6. Росица Георгиева Ненчева

           7. Поля Йорданова Блажева

          Допуснатите кандидати трябва да се явят на 15.02.2017 г. в 10.30 часа за решаване на тест в зала на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, ул. „Княз Дондуков” № 2А.

          Резултатите от решаването на теста ще бъдат обявени на кандидатите на 15.02.2017 г. от 12.30 часа, в зала на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. "Княз Дондуков" № 2А.

          Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста, ще се проведе на 15.02.2017 г. от 12.45 часа, в зала на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

          ІІ. Няма не допуснати до конкурс кандидати.     

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам