Съдържание

РЕЗУЛТАТИ
от проведеното събеседване във връзка с подбора за длъжността „старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми”  в отдел „Финансово планиране, счетоводна отчетност и плащания“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“,  Министерство на образованието и науката

Комисията, назначена със Заповед РД09-1914/23.11.2016 г. на министъра на образованието и науката, след проведено интервю класира Марян Илиев Георгиев с резултат 4,75.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам