Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по информационно осигуряване“ в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионално управление на образованието – Габрово

Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД 09-1863/17.11.2016  г. на министъра на
образованието и науката реши:

І. Допуска до конкурс  кандидатите:

  1. Никола Панайотов Марков
  2. Катя Иванова Димитрова
  3. Любен Иванов Стефанов

Допуснатите кандидати  трябва да се явят на 13.12.2016 г. в 10.00 часа за решаване на тест в зала на IV етаж, сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

Резултатът от решаването на теста ще бъде обявен на кандидатите на 13.12.2016 г. в 12.30 часа, в зала на IV етаж, сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. "Княз Дондуков" № 2 А.

Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе на 13.12.2016 г. от 12.45 часа в залата на IV етаж, сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

б) Няма недопуснати кандидати.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам