Съдържание

СТАРТИРА ODYSSEUS II – ЗАБАВНО-ОБРАЗОВАТЕЛЕН КОНКУРС С АКЦЕНТ ВЪРХУ КОСМИЧЕСКИТЕ НАУКИ

Младежи от цяла Европа са поканени да се състезават в научно-образователен конкурс за награди, стажове и възможности за пътуване.

От 1-ви септември млади хора от цяла Европа могат да се регистрират за участие във вълнуващ конкурс, който обединява научното обучение с практическия опит. Насочен към младежи на възраст от 7 до 22 години, конкурсът има за цел да ангажира талантливи млади хора с откривателски дух и интереси в науката.

Odysseus II предизвиква младите европейци да прекрачат границите на своите знания, като откриват отговорите на фундаментални въпроси в областта на спътниците и космическите кораби, астробиологията и междупланетното пътуване. Крайната цел на конкурса е да вдъхнови младежите да се насочат към космическата наука.

Организиран в няколко етапа, конкурсът ще се проведе на два цикъла за академични години 2015/2016 и 2016/2017. Учителите се насърчават да участват като консултанти и ръководители на екипи и им се предлага достъп до професионално менторство при заявка. Кандидатури могат да бъдат представени на всичките 24 официални езика на ЕС.

Конкурсът е разделен на три академични нива с отделни състезания за:

  • Skywalkers (ученици в начални и основни училища)
  • Pioneers (гимназисти)
  • Explorers (студенти)

В първия етап участниците се състезават на национално ниво на база техните разработки, покриващи някоя от широко зададените теми на конкурса. Опитни съдии ще оценяват подадените кандидатури въз основа на научните познания, практическото изпълнение и креативност.

Победителите ще бъдат избрани на национално, регионално и международно равнище. Наградите включват iPad-и, телескопи, пътувания, платени стажове в ESA (Европейската космическа агенция) и екскурзии до космическия център в Гвиана, Южна Америка.

Крайният срок за регистрация на ученици от гимназии и средни училища и за студенти е 15 януари 2016 г.

Кандидатурите на ученици от основните училища се приемат до 31 март 2016 г.

Пълна информация - включително подробни инструкции за това как да се регистрирате и да представите онлайн своята разработка - ще намерите на адрес www.odysseus-contest.eu.

Странична навигацияКонтакти

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам
ОП НОИР
Horizon 2020