Съдържание

Новини

виж всички новини »
some alt

МИНИСТЪР ТОДОР ТАНЕВ ПОДПИСА ПЪРВИТЕ НАРЕДБИ ЗА ДЪРЖАВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ СТАНДАРТИ ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев подписа Наредба за учебния план, Наредба за общообразователната подготовка и Наредба за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала. Това са основните подзаконови нормативни актове, с които се определят държавните образователни стандарти по чл. 22, ал. 2, т. 3, т. 4 и т. 13 от Закона за предучилищното и училищното образование.

Трите наредби, които регламентират разпределението на учебното време между учебните предмети по класове, етапи и степени, очакваните резултати от обучението по отделните предмети в края на всеки етап, както и изискванията към съдържанието и процедурите за оценяване и одобряване на познавателните книжки, учебниците и учебните помагала, бяха утвърдени след широко обществено обсъждане с различните заинтересовани страни и след отчитане на всички аргументирани становища, мнения и предло...

виж повече »

some alt

МИНИСТЪР ТОДОР ТАНЕВ: ИДЕЯТА ЗА УНИВЕРСИТЕТ НА ТРЕТАТА ВЪЗРАСТ Е ПРОЕКТ ЗА ДЕМОКРАТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ

Министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев прие проф. Франсоа Велас, директор на Университета на третата възраст към Университета на Тулуза, и президент на Международната асоциация на университетите на третата възраст.

виж повече »

some alt

МИНИСТЪР ТОДОР ТАНЕВ: ХАРТИЕНИТЕ УЧЕБНИЦИ НЯМА ДА ИЗЛЯЗАТ ОТ УПОТРЕБА, ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕЛЕКТРОННИТЕ Е СПОМАГАТЕЛНО

„Не съм „против“, а  съм „за“ хартиените учебници. Те никога няма да излязат от употреба. Там, където се използват електронни, то е спомагателно. Важно е детето да може да държи книжка“, заяви в експозето си министърът на образ...

виж повече »

some alt

ОСИГУРЕНИ СА СРЕДСТВА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ СЕКТОР

Правителството одобри допълнителни трансфери за 2015 г. за изплащане на възнаграждения за постигнати резултати от труда на директорите на общинските детски градини, училища и обслужващи звена и на педагогическия персонал в обслужващите звена.

виж повече »

some alt

ДОПЪЛНИТЕЛНО СЕ ОТПУСКАТ 4 МЛН. ЛВ. ЗА ДЕЙНОСТИ ПО ДВЕ НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ В ОБРАЗОВАНИЕТО

Правителството одобри допълнителни трансфери в размер на 4 098 818 лв. за финансово осигуряване на дейности по националните програми (НП) „С грижа за всеки ученик“ и „Информационни и комуникационни технологии в училище“. Средствата се осигурява...

виж повече »

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

виж всички събития »

В МЕДИИТЕ

виж всички в медиите »
some alt

НЯМА ДА МЕРИМ С ЕДИН АРШИН ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ

Децата ще учат що е ляво и дясно по гражданско образование, казва проф. Тодор Танев

- Проф. Танев, има ли интерес към четирите професионални колежа, които предвиждате?

- Вече са 5, има голям интерес към това. Последният колеж, който се "прикачи" към първоначалната група, е по желание на бизнеса в Пловдив. Обучение...

виж повече »

some alt

МИНИСТЪР ТОДОР ТАНЕВ: НЯМА ПОВЕЧЕ ДА ИЗБИРАМЕ РЕКТОРИТЕ КАТО ДЕПУТАТИ

ЩЕ СЕ БОРЯ С ЦЕНЗУРИРАНЕТО НА ПРОГРАМИТЕ ПО БЪЛГАРСКИ, КАЗВА ПРОФ. ТОДОР ТАНЕВ

Нападат Алма матер с необикновен некрофилски интерес, поискал съм оздравителен план 

***

Просветният министър проф. Тодор Танев представи пред местната власт и бизнес в Габрово идеите за пр...

виж повече »

Странична навигация

Контакти

icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A
Административно обслужване
8:30 ч. - 19:00 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Horizon 2020